Noodhulpdiensten en mobiele apps voor publieke waarschuwingen

Deze informatie wordt ter beschikking gesteld door de entiteiten van de Proximus Groep, d.w.z. Proximus nv van publiek recht die haar producten verkoopt onder de handelsnamen “Proximus” & “Scarlet” en Mobile Vikings nv die haar producten verkoopt onder de handelsnamen “Mobile Vikings” en “JIM Mobile”, in toepassing van de Europese roamingverordening.

Deze informatie is bestemd voor gebruikers die roamen in een land van de Europese Unie, alsook in IJsland, Liechtenstein en Noorwegen.

Hoe kan ik de noodhulpdiensten in het bezochte land contacteren?

In geval van nood raden we aan gratis het unieke Europese noodnummer 112 te bellen. Dit telefoonnummer is in het bezochte land beschikbaar voor lokale gebruikers maar ook voor jou als roamer.

Wat wordt bedoeld met 'mobiele apps voor publieke waarschuwingen'?

Mobiele apps voor publieke waarschuwingen zijn mobiele apps die de gebruiker in sommige landen op zijn smartphone kan downloaden om publieke waarschuwingen te ontvangen in geval van dreigende of zich ontwikkelende ernstige noodsituaties en rampen in het bezochte land.

Welke alternatieve lokale middelen bestaan er om contact op te nemen met de noodhulpdiensten in het bezochte land en hoe weet ik of er een lokale mobiele app voor publieke waarschuwingen kan worden gedownload?

Meer informatie over de lokale alternatieve middelen om contact op te nemen met de noodhulpdiensten specifiek voor het bezochte land is te vinden in de onderstaande lijst. Als de lijst leeg is, wil dit zeggen dat er momenteel geen openbaar alternatief contactmiddel beschikbaar is in het bezochte land.

Indien ze bestaan, worden de mobiele apps voor publieke waarschuwingen die specifiek zijn voor het bezochte land hieronder vermeld. Om ze te downloaden klik je op de desbetreffende link en volg je de instructies. Als de lijst leeg is, wil dit zeggen dat er momenteel geen mobiele app voor publieke waarschuwingen beschikbaar is in het bezochte land.

Selecteer het land dat je bezoekt.

Noodhulpdiensten

Publiek Waarschuwings Systeem

Wettelijke waarschuwing:

De specifieke informatie over de landen in deze lijsten is ontleend aan de verplichte databank die het Berec (Orgaan van Europese regulerende instanties voor elektronische communicatie) heeft aangelegd op basis van gegevens die door de nationale regelgevende instantie van het bezochte land zijn verstrekt. Deze specifieke informatie is momenteel alleen beschikbaar in het Engels. De entiteiten van Proximus Groep zijn noch de eigenaars noch de controleurs van de specifieke landeninformatie die in deze lijst wordt vermeld. Daarom wijzen de entiteiten van Proximus Groep elke aansprakelijkheid af in geval van fouten, weglatingen, ontoereikende kwaliteit en onnauwkeurigheid van de inhoud, en indien deze alternatieve contactmiddelen en/of mobiele apps voor openbare waarschuwingen niet toegankelijk zijn voor hun gebruikers bij roaming. Deze inhoud kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd om redenen die onafhankelijk zijn van de wil van de entiteiten van Proximus Groep.
De Berec-databank geeft ook specifieke informatie over de nummerreeksen van diensten met toegevoegde waarde in het bezochte land die tot hogere kosten kunnen leiden. Klik hier voor meer informatie.

Kan ik contact opnemen met de noodhulpdiensten, de mobiele app voor publieke waarschuwingen downloaden en de publieke waarschuwingen in mijn eigen taal ontvangen?

We kunnen dit niet garanderen.